Självrisk

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Vilken självrisk gäller för din bil?

Under fliken Villkor & självrisker kan du se vilka självrisker som gäller från och med den 1 december 2017. Om din försäkring har förnyats från 12 januari 2018 gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret. Om du har vagnskadegaranti framgår din självrisk på vagnskadegarantibeviset. 

Vagnskadesjälvrisk för privatägd bil

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. 

Självrisker för företag och enskild firma

Om bilen ägs av företag eller enskild firma kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. För att få prisuppgift och köpa försäkring för företag vill vi att du ringer oss 08-541 702 14.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller hela bilen stjäls.

Räddning

Ersätter kostnaden för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftsstopp.

Glas

Ersätter stenskott och andra glasskador, som spräckta eller krossade rutor.

Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Brand

Om bilen skadas efter brand och för skador på elektriskt kablar efter kortslutning.

Maskin

Gäller för reparation av maskinskada och fel på elektronik för bensin, diesel, hybrid- och eldrift. Läs mer i fullständigt villkor.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.

Vagnskada

Gäller för skador på bilen på grund av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel nedblåsta träd. Fullständig information hittar du i våra villkor

Förar- och passagerarolycksfall

En olycksfallsförsäkring som ger extra ersättning om bilens förare eller passagerare skadas efter en trafikolycka. Försäkringen betalar även kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen per försäkrad.

Drulle (allrisk för bil)

Du får ersättning med upp till 50 000 kr vid plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé-, bagage- eller lastutrymme. Förlorad eller skadad bilnyckel ersätts med upp till 5 000 kr. Självrisk 1 200 kr.

Privat Sjukvård

En försäkring med omtanke, som ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka.

Stor Bilextra

Ger ersättning för hyrbil, betalar din självrisk vid djurkollision och sänker självrisken till 1 000 kr vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående. Dessutom ersätts självrisken vid kollision utomlands med ett känt utländskt fordon.

Djurkollision

0 kr i vagnskadesjälvrisk och ersättning för skadade kläder i samband med kollision med djur. Om du saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

Villkor

Självrisker

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik- eller vagnskada.
Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.
Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.
Trafik 0 kr
Företag:
10 % av pbb*
Stöld 1 800 kr
1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil).
0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
Företag:
10 % av pbb*
0 kr om bilen har fabriksmonterat larm (vid stöld ur bil)
1 000 kr om bilen har eftermonterat larm (vid stöld ur bil)
0 kr om bilen har startspärr eller spårsändare (vid helstöld)
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr​
Företag:
5 % av pbb*
Självrisken är 200 kronor om du väljer att att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Företag:
10 % av pbb*
Brand 1 500 kr
Företag:
10 % av pbb*
Maskin Se villkor för mer information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Företag:
20 % av kostnaden, lägst 10 % av pbb*
Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.
Företag:
10 % av pbb*

Om bilförsäkringens innehåll


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkring.

Vad gäller bilförsäkringen för?

Du kan se exakt vilken omfattning bilförsäkringen har i ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller bland annat för:

  • Den försäkrade bilen.
  • Det som kan räknas som normalt tillbehör och avmonterad utrustning till bilen.
  • Stereo, tele- eller annan elektronisk utrustning – även navigationssystem – som är fast monterad och konstruerad att användas bara i bilen.
  • En extra uppsättning däck
Det finns ingen övre gräns för ersättningsbeloppet för försäkrad egendom. Med fast monterad menar vi att det behövs verktyg för att ta bort utrustningen.

Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på annan persons egendom

Vem gäller försäkringen för

Den som är registrerad ägare hos Transportstyrelsen måste också var försäkringstagare.

Detta innebär att om du skulle råka ut för en skada kan du bli utan ersättning om försäkringen inte står på ägaren. 

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.  


När gäller inte försäkringen?

I vissa fall gäller inte försäkringen – eller så kan ersättning helt utebli. Det gäller till exempel vid följande situationer:

* Om försäkringstagaren inte är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare.

* Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.

* Om föraren inte har det körkort eller den ålder som krävs.

* Om bilen använts trots att körförbud har meddelats.

* Vid skador som uppstår under tävling, träning för tävling, eller körning på inhägnad bana.

* Om bilen stjäls av någon som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren och vid olovligt brukande.

* Om bilen befinner sig utomlands mer än halva försäkringsavtalstiden. 

* Om du orsakar en skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. 

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Kör du med sommardäck efter den 1 december och råkar ut för en skada får du betala 5 000 kr mer i självrisk vid vagnskada.

Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller vid övningskörning precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som är handledare och sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med det. 

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på hur många mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den körsträckeklass du har valt på försäkringen. Milintervallerna är indelad i följande körsträckeklasser: 

0 - 1000 mil  

1001 - 1500 mil  

1501 - 2000 mil  

2001 - 2500 mil  

över 2501 mil

Du kan ändra intervallet för körsträckan på din försäkring när som helst under året. Om du kör mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring förnyas nästa gång. Då kan du kontrollera om du har haft rätt körsträckeklass, som motsvarar de antal mil du kört under året.  

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, rättsskydd och vagnskada och är alltså inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring. Därför är också priset lägre. Avställningsförsäkring kallas även för garageförsäkring.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får bara köra en avställd bil den närmaste vägen till och från bilbesiktningen samma dag som du har tid för besiktning. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen.

Gäller den tidigare ägarens försäkring vid ägarbyte?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste köparen av bilen försäkra bilen så fort köpet är klart för att kunna köra iväg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man har kommit hem. Men så är det alltså inte.

Vad är en bonusklass?

Den rabatt du får på bilförsäkringen baseras på hur länge du har haft körkort och hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns nio bonusklasser och ju högre klass du har desto mer rabatt får du. Om du orsakar en skada med bilen sänks bonusklassen med tre steg nästa gång din försäkring förnyas.

Nytt bonussystem

Du omfattas av det nya bonussystemet om du har tecknat en ny försäkring från den 4 oktober 2016 eller förnyat en försäkring efter den 15 november 2016. Din bonus beräknas enbart på hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns fyra bonusklasser och ju högre bonusklass du har desto mer rabatt får du.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja. Äger du en bil som är registrerad och används i trafiken måste du ha en trafikförsäkring för bilen. Om du inte har trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag tar TFF – Trafikförsäkringsföreningen – ut en avgift av dig som bilägare.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till dem som skadas av fordon som är oförsäkrade, okända eller utländska. Det är därför de bilägare som inte försäkrar sin bil med en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag får betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Läs mer om avgiften för oförsäkrade bilar på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Trafikförsäkringsföreningens hemsida.